Kategori Støttespillere

Landsorganisasjonen i Norge bevilger 100 000 kroner

Nok en gang trår LO-ledelsen til. Det er bevilget to ganger tidligere. Nå bevilger LO 100 000 kroner til. Fantastisk. Hvert øre vil gå til barnefotballen. Resultatene fra Kobanê og Raqqa viser at det virkelig nytter.

Oslo Sporveiers Arbeiderforening støtter.

Tusen takk til Oslo Sporveiers Arbeiderforening som støtter barnefotballen for jenter og gutter i Qamishlo med 3000 kroner. Fint å tenke på neste gang man tar trikk eller buss i Oslo.

LO i Tønsberg støtter

Tusen takk til LO i Tønsberg som bevilger 3 000 kroner. Vi er sikre på at medlemsforeningene legger merke til dette og følger opp. Internasjonal solidaritet nytter!