Kategori Støttespillere

Oslo Sporveiers Arbeiderforening støtter.

Tusen takk til Oslo Sporveiers Arbeiderforening som støtter barnefotballen for jenter og gutter i Qamishlo med 3000 kroner. Fint å tenke på neste gang man tar trikk eller buss i Oslo.

LO i Tønsberg støtter

Tusen takk til LO i Tønsberg som bevilger 3 000 kroner. Vi er sikre på at medlemsforeningene legger merke til dette og følger opp. Internasjonal solidaritet nytter!

Fagforbundets ledelse trår til!

Tusen takk for støtten på 25 000 kroner. Fagforbundet viser vei for fagbevegelsen med nok en bevilgning. Dere slagord passer godt til innsamlingen: Omtanke, Solidaritet, Samhold.

LO i Oslo støtter

Tusen takk til LO i Oslo som har bevilget 1000 kroner og som oppfordrer sine medlemsorganisasjoner til å støtte.