Styret

Per Ravn Omdal

Fungerende leder

per.ravn.omdal@outlook.com
(+47) 900 85 595

 • Født 1947
 • Utdannet i økonomi og markedsføring.
 • Allsidig jobberfaring fra næringsliv som ansatt, rådgiver og styrearbeid
 • Fotballspiller i Stavanger Idrettsforening, Skeid, Lillestrøm SK, Ull/Kisa, Grorud IL, Fossum IFTrener i Grorud IL, Storhamar IL, SF Grei, Fossum IF
 • Norges Fotballforbund
 • 1974 – Medlem NFF
 • Medlem av ressurskomite som foreslo legalisering av kvinnefotball
 • 1976 – Diverse verv NFF; styret fra !979
 • 1987 – 1992 og 1996 – 2004 President  NFF
 • 2004 – Æresmedlem NFF
 • UEFA1989 – d.d. Grassroots Ambassador
 • 1992 –  2009 Styremedlem
 • 1996 – 2008 Visepresident
 • 2009 – Æresmedlem UEFA
 • Leder UEFA EEAB (East European Assistance Bureau). Hjelpeprogram for statene i tidligere Sovjet.
 • Leder UEFAs EU komite 1998 – 2006
 • FIFA1994 – 2002 Styremedlem1989- 2002 FIFAs Kvinnekomite. Leder 1996 – 2002
 • 2006 – FIFA Order of Merit
 • Annet: Æresmedlem i Norges Idrettsforbund, Kniksens Hederspris 1994 og 2003. Niksenprisen 2006, Idrettsgallaens Hederspris 2009, Sportsklubben Sterling Hederspris 2019

Nazdar Asaad

Styremedlem

nazdar.assad@hotmail.com
(+47) 986 74 977

Nazdar, født i 1988, startet å jobbe som frivillig med sosiale medier siden oppstart av foreningen – og ble senere med som styremedlem. Nazdar er utdannet barnehagelærer og studerer master i sosialfag. Hun er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Nazdar er født og oppvokst i Nord-Syria og mener det er viktig at både jenter og gutter får muligheten til å utfolde seg på fotballen. 

Bente Knagenhjelm

Styremedlem

bente@knagenhjelm.org
(+47) 473 85 247

Født 1951

Utdannet sosionom, arbeidet flere tiår med flyktninger; blant annet som leder for Bærum Flyktninge- og innvandrerkontor, hovedfokus var mottak at kurdere, vietnamesere, iranere og bosniere. 

Ansvar for humanitært – og nødhjelpsarbeid på Balkan for Norges Røde Kors, og i samarbeid med Det internasjonale forbund av Røde Kors – og Røde Halvmåneforeninger, hvorav tre år i Geneve for sistnevnte.

Fred og forsoningsarbeid på Balkan i perioden 2007 – 2016, for Nansen Fredssenter, med støtte fra UD.

Politisk aktiv i MDG, vara for internasjonal kontakt, medlem av sentralstyret, medlem av MDGs fylkesstyre i Oslo.

10 år i Solidaritet med Kurdistan, nå landsstyremedlem.

Johan Petter Andresen

johanpetterandresen@gmail.com
(+47) 466 64 118

Født 1951
1960-1963 Målvakt Gordon Soccer Club, Sydney, Australia 
1976-1982 Jøtul bedriftsfotball.
1971-1976 Arbeidsutvalget i Solidaritetskomiteen for Vietnam
1976-1980 Arbeidsutvalget i Tredjeverdenkomiteen
1986-1996 Arbeidsutvalget/klubbleder Norblast/Norcoat, Jern&Metall/Fellesforbundet .
1996-2012 Arbeidsutvalget/klubbleder Norcoat og forbundsstyremedlem SAFE 
1997-2000 Sekretær i Uavhengige fagforeningers forum
2006-2014 Arbeidsutvalget i Helselag til Nepal
2012 Pensjonist
2018 – Landsstyremedlem Solidaritet med Kurdistan

Vedtekter

§ 1 Navn og formål
Foreningen Fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê, Raqqa, Qamishlo og Tabqa har som formål:

Å finansiere en eller flere fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê, Raqqa, Qamishlo og Tabqa og bidra til bygging, vedlikehold og drift fram til lokale myndigheter eller annen aktør med lokal forankring overtar ansvaret for dette.

§ 2 Foreningens virksomhet
Foreningen skal samle inn økonomiske midler som uavkortet skal brukes til å realisere formålet. Foreningen tar også i mot andre gaver som kan bidra til å realisere formålet.

Foreningen skal inngå avtale med myndighetene i Kobanê, Raqqa, Qamishlo og Tabqa, eller en ansvarlig aktør som samarbeider nært med disse myndighetene, om bygging og drift av en eller flere fotballbaner for jenter og gutter. Avtalen skal beskrive hva som skal være foreningens bidrag og hva som skal være andre aktørers, herunder lokale myndigheters, bidrag til bygging og drift.

§ 3 Medlemskap
Enhver bidragsyter er medlem. Medlemmer oppfordres til å gi etter evne og delta i foreningens innsamlingsarbeid.

§ 4 Styre
Foreningens styre skal bestå av 3 – 7 medlemmer. Det første styret velges på konstituerende møte når foreningen er opprettet.

Styre og andre tillitsvalgte skal ikke ha honorar eller annen godtgjørelse for arbeidet de utfører for foreningen.

Styret skal påse at foreningen kun dekker utgifter som er helt nødvendige for å realisere formålet.

§ 5 Årsmøte
Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai. Årsmøtet skal behandle årsberetning fra Styret, regnskap fra siste kalenderår, beretning fra revisor, valg av Styre, og andre saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet.

Styret innkaller til årsmøte minimum 6 uker før det avholdes.  Forslagsfrist er tre uker før årsmøtet. Valgene foretas skriftlig hvis minst en delegat krever det. Valg foretas ved alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Medlemmer (bidragsytere) har stemmerett på årsmøtet.

§ 6 Råd

 1. Styret oppnevner Rådet og bestemmer hvem som skal være Rådets leder.
 2. Rådet skal bidra positivt til oppnåelse av foreningens  målsetting
 3. Styret oppnevner ne rådsmedlemmer etter behov
 4. Rådets virksomhet gjengis i Styrets beretning til Årsmøtet
 5. Rådets primæroppgave er å bidra til at Foreningens innsamlingsaksjoner lykkes i så store deler av landet som mulig. Det betyr kontaktformidling og tilstedeværelse i så mange nettverk som mulig for å maksimere antall givere via sosiale medier og identifisere  nøkkelpersoner, bedrifter og  foreninger  og knytte dem til saken.
 6. Rådet skal aktivt videreformidle alt informasjonsmateriale fra Hjemmeside og Infogruppe
 7. Rådet skal aktivt utøve infodeling og beste praksis.

§ 7 Revisjon.
Foreningens regnskap skal hvert år revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

§ 8 Oppløsning.
Årsmøtet kan med to tredjedels flertall vedta oppløsning av foreningen når formålet er oppfylt, eller når det viser seg umulig å oppfylle formålet. Foreningens aktiva skal da tilfalle institusjon, organisasjon eller andre aktører som deltar i gjenoppbygging av Kobanê, Raqqa, Qamishlo og Tabqa og som avgir en erklæring om at midlene uavkortet vil bli brukt til skoleformål eller andre tiltak for jenter og gutter i Kobanê by, Raqqa by, Qamishlo by og Tabqa by.