Styret

Per Ravn Omdal

Styreleder

per.ravn.omdal@outlook.com
(+47) 900 85 595

 • Født 1947
 • Utdannet i økonomi og markedsføring.
 • Allsidig jobberfaring fra næringsliv som ansatt, rådgiver og styrearbeid
 • Fotballspiller i Stavanger Idrettsforening, Skeid, Lillestrøm SK, Ull/Kisa, Grorud IL, Fossum IFTrener i Grorud IL, Storhamar IL, SF Grei, Fossum IF
 • Norges Fotballforbund
 • 1974 – Medlem NFF
 • Medlem av ressurskomite som foreslo legalisering av kvinnefotball
 • 1976 – Diverse verv NFF; styret fra !979
 • 1987 – 1992 og 1996 – 2004 President  NFF
 • 2004 – Æresmedlem NFF
 • UEFA1989 – d.d. Grassroots Ambassador
 • 1992 –  2009 Styremedlem
 • 1996 – 2008 Visepresident
 • 2009 – Æresmedlem UEFA
 • Leder UEFA EEAB (East European Assistance Bureau). Hjelpeprogram for statene i tidligere Sovjet.
 • Leder UEFAs EU komite 1998 – 2006
 • FIFA1994 – 2002 Styremedlem1989- 2002 FIFAs Kvinnekomite. Leder 1996 – 2002
 • 2006 – FIFA Order of Merit
 • Annet: Æresmedlem i Norges Idrettsforbund, Kniksens Hederspris 1994 og 2003. Niksenprisen 2006, Idrettsgallaens Hederspris 2009, Sportsklubben Sterling Hederspris 2019

Erling Folkvord

Nestleder

erfolk@online.no
(+47) 415 10 303

Erling Folkvord var i 2016 med på å starte Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê. Han besøkte Damaskus første gang i 1994 og har vært i det nordøstlige Syria mange ganger siden opprøret mot Assad starta. Han var blant de første utlendingene som besøkte byene Kobanê og Raqqa etter frigjøringen fra Islamsk Stat i 2015 og 2017.

Erlings erfaringer fra mange reiser i Midtøsten, har kommet til nytte i foreningens etablering av samarbeid  med lokale myndigheter i den kurdiske byen Kobanê og i Raqqa der de fleste innbyggerne er arabere.

Før han ble pensjonist var Erling sosialarbeider i Oslo kommune. Han var også med i Oslo bystyre i mange år og har vært stortingsrepresentant.

Nazdar Asaad

Styremedlem

nazdar.assad@hotmail.com
(+47) 986 74 977

Nazdar, født i 1988, startet å jobbe som frivillig med sosiale medier siden oppstart av foreningen – og ble senere med som styremedlem. Nazdar er utdannet barnehagelærer og studerer master i sosialfag. Hun er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Nazdar er født og oppvokst i Nord-Syria og mener det er viktig at både jenter og gutter får muligheten til å utfolde seg på fotballen. 

Johan Petter Andresen

Styremedlem

johanpetterandresen@gmail.com
(+47) 466 64 118

 • Født 1951
 • 1960-1963 Målvakt Gordon Soccer Club, Sydney, Australia 
 • 1976-1982 Jøtul bedriftsfotball.
 • 1971-1976 Arbeidsutvalget i Solidaritetskomiteen for Vietnam
 • 1976-1980 Arbeidsutvalget i Tredjeverdenkomiteen
 • 1986-1996 Arbeidsutvalget/klubbleder Norblast/Norcoat, Jern&Metall/Fellesforbundet .
 • 1996-2012 Arbeidsutvalget/klubbleder Norcoat og forbundsstyremedlem SAFE 
 • 1997-2000 Sekretær i Uavhengige fagforeningers forum
 • 2006-2014 Arbeidsutvalget i Helselag til Nepal
 • 2012 Pensjonist
 • 2018 – Landsstyremedlem Solidaritet med Kurdistan

Vedtekter

Oppdatert 02.06.2021.

§ 1 Navn og formål
Foreningen Fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê og Raqqa har som formål:

Å finansiere en eller flere fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê og Raqqa og bidra til bygging, vedlikehold og drift fram til lokale myndigheter eller annen aktør med lokal forankring overtar ansvaret for dette.

§ 2 Foreningens virksomhet
Foreningen skal samle inn økonomiske midler som uavkortet skal brukes til å realisere formålet. Foreningen tar også i mot andre gaver som kan bidra til å realisere formålet.

Foreningen skal inngå avtale med myndighetene i Kobanê og Raqqa, eller en ansvarlig aktør som samarbeider nært med disse myndighetene, om bygging og drift av en eller flere fotballbaner for jenter og gutter. Avtalen skal beskrive hva som skal være foreningens bidrag og hva som skal være andre aktørers, herunder lokale myndigheters, bidrag til bygging og drift.

§ 3 Medlemskap
Enhver som er enig i foreningens formål, kan bli medlem. Medlemskontingenten er 300 kroner per år. Medlemmer oppfordres til å gi etter evne og delta i foreningens innsamlingsarbeid.

§ 4 Styre
Foreningens styre skal bestå av 3 – 5 medlemmer. Det første styret velges på konstituerende måte når foreningen er opprettet.

Styre og andre tillitsvalgte skal ikke ha honorar eller annen godtgjørelse for arbeidet de utfører for foreningen.

Styret skal påse at foreningen kun dekker utgifter som er helt nødvendige for å realisere formålet.

§ 5 Årsmøte
Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai. Årsmøtet skal behandle årsberetning fra Styret, regnskap fra siste kalenderår, beretning fra revisor, valg av Styre og Råd, og andre saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet.

Styret innkaller til årsmøte minimum 6 uker før det avholdes.  Forslagsfrist er tre uker før årsmøtet. Valgene foretas skriftlig hvis minst en delegat krever det. Valg foretas ved alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Medlemmer som har betalt siste års kontingent, har stemmerett på årsmøtet.

§ 6 Råd

 1. Rådet ledes og innkalles av styrets leder.
 2. Rådet skal bidra positivt til oppnåelse av foreningens  målsetting
 3. Styret oppnevner Rådsmedlemmer etter behov
 4. Rådets virksomhet gjengis i Styrets beretning til Årsmøtet
 5. Rådets primæroppgave er å bidra til at Foreningens innsamlingsaksjoner lykkes i så store deler av landet som mulig. Det betyr kontaktformidling og tilstedeværelse i så mange nettverk som mulig for å maksimere antall givere via sosiale medier og identifisere  nøkkelpersoner, bedrifter og  foreninger  og knytte dem til saken.
 6. Rådet skal aktivt videreformidle alt informasjonsmateriale fra Hjemmeside og Infogruppe
 7. Rådet skal aktivt utøve infodeling og beste praksis.

§ 7 Revisjon.
Foreningens regnskap skal hvert år revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

§ 8 Oppløsning.
Årsmøtet kan med to tredjedels flertall vedta oppløsning av foreningen når formålet er oppfylt, eller når det viser seg umulig å oppfylle formålet. Foreningens aktiva skal da tilfalle institusjon, organisasjon eller andre aktører som deltar i gjenoppbygging av Kobanê og Raqqa og som avgir en erklæring om at midlene uavkortet vil bli brukt til skoleformål eller andre tiltak for jenter og gutter i Kobanê by eller Raqqa by.