Personvern

Personvern for nettsiden fotballbane.org
Oppdatert 13. juni, 2021

Personvernerklæringen gjelder for behandling av personopplysninger som utføres av Foreningen Fotballbaner for jenter og gutter i Konbanê, Raqqa og Qamishlo (heretter «foreningen») når du besøker og bruker våre nettsider, kontakter oss, eller når vi utfører oppdrag for deg og/eller virksomheten din.

Foreningen behandler personopplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen slik at du kan være trygg på at vi håndterer personopplysningene dine forsvarlig.

Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva opplysningene brukes til og hvilke rettigheter du har overfor oss.

1. Behandlingsansvarlig

Foreningen, representert ved styreleder, er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger som utføres i virksomheten. Dersom du har spørsmål om erklæringen eller vår behandling av personopplysninger generelt, kan du ta kontakt med oss:

E-post: kontakt@fotballbane.org

Øvrig kontaktinformasjon om foreningen finner du i Brønnøysundregisteret.

2. Hvem behandler vi personopplysninger om

Vi behandler personopplysninger om følgende registrerte:

  • Besøkende på våre nettsider
  • Personer som støtter innsamlingen
  • Personer som sender henvendelser til oss

3. Vår behandling av personopplysninger

Nedenfor gir vi en beskrivelse av hva som er formålene med vår behandling av personopplysninger, hvilke typer personopplysninger vi behandler for å oppfylle formålene og hvilket rettslig grunnlag vi har for å behandle opplysningene:

Informasjonskapsler

Foreningen bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. Dette små tekstfiler som lagres på din datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett når du besøker nettstedet vårt. Lagring og behandling av personopplysninger som innhentes gjennom bruk av cookies er ikke tillatt med mindre du er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. den såkalte «cookie-paragrafen» i ekomloven § 2-7 b.

Innhold på denne siden kan også inkludere innebygde elementer (f.eks. videoer, bilder, artikler e.l.). Innebygde elementer fra andre nettsider oppfører seg på eksakt samme måte som om en person hadde besøkt de respektive nettsidene. Disse nettsidene kan samle inn informasjon om deg, benytte seg av informasjonskapsler, inkludere ytterligere innholdskapsler fra en- eller flere tredjeparter og monitorere din interaksjon med det innebygde elementet.

Ved å besøke nettstedet vårt samtykker du i at det settes cookies i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere automatisk aksepterer cookies. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å endre innstillingene i nettleseren din.

Webstatistikk

Vi samler inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt ved å bruke analyseverktøyet WP Statistics. Formålet med behandlingen er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre informasjonstilbudet på nettstedet, slik at du og andre som besøker nettsidene finner den informasjonen dere trenger. Statistikken gir oss svar på hvor mange som besøker sidene våre, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge besøket varer, hvilke nettlesere som benyttes og omtrentlig geografisk plassering. Innsamling av opplysninger om bruksmønsteret ditt utføres ved bruk av informasjonskapsler.

Din IP-adresse lagres ikke i våre databaser og alle besøkendes IP-adresser anonymiseres.

Besvare henvendelser

Dersom du sender en henvendelse til oss vil vi behandle opplysninger om ditt navn og e-postadresse for å kunne svare på e-posten din. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendige for å ivareta vår berettigede interesse. Den berettigede interessen er å kunne besvare henvendelser til firmaet.

Sosiale medier og innholdskanaler

Foreningen har en egne kontoer på sosiale medier (f.eks. Facebook, Instagram e.l.) og i innholdskanaler (YouTube, Vimeo e.l.) for å være tilgjengelig for personer som ønsker å følge oss, og som brukes til å dele innhold, for eksempel bloggartikler, nyheter og vidoer med våre følgere.

Vi mottar anonym og aggregert statistikk fra våre sosiale medier og innholdskanaler som viser blant annet antall visninger, liker-klikk, følgere, bransje, tidspunktet for besøk, interesser og omtrentlig geografisk posisjon. Vi mottar ikke opplysninger om navn på følgere eller andre opplysninger som gjør at personer kan identifiseres av oss.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendige for å ivareta vår berettigede interesse. Den berettigede interessen er å kunne markedsføre foreningen, dele innhold og være tilgjengelig for personer som ønsker å følge foreningen.

4. Utlevering av personopplysninger

Vi vil ikke overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Vi benytter leverandører av IT-tjenester som behandler personopplysninger på våre vegne, såkalte databehandlere. Vi har inngått databehandleravtale med leverandørene som sikrer at personopplysningene behandles i samsvar med våre instrukser og formålene som er beskrevet i denne erklæringen.

I noen tilfeller vil personopplysninger bli overført og lagret på servere i land utenfor EU/EØS-området (såkalte tredjeland). For å sikre at personopplysninger behandles forsvarlig i mottakerlandet, vil overføring kun skje til leverandører som har signert EUs standardavtaler.

5. Lagringstid

Personopplysningene dine vil ikke bli oppbevart lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre det foreligger lovpålagt oppbevaringsplikt eller det er nødvendig å oppbevare informasjonen for å kunne forsvare oss mot eventuelle rettskrav. Personopplysningene vil i alle tilfeller bli slettet når oppbevaringstiden er utløpt.

6. Dine rettigheter

Når virksomheter behandler personopplysninger om deg har du rett til å bli informert om behandlingen, jf. personvernforordningen artikkel 13 og 14. Foreningen oppfyller informasjonsplikten i denne personvernerklæringen, og vil henvise til denne ved forespørsler om informasjon.

Du har også flere rettigheter i forhold til vår behandling av personopplysninger om deg. Her kan du lese mer om hvilke rettigheter du har og hvordan du går frem for å gjøre bruk av rettighetene dine overfor oss:

  • Rett til innsyn: Du har rett til å gjøre innsyn i egne personopplysninger, og rett til å få utlevert en kopi av opplysningene dine
  • Rett til korrigering (retting): Du har rett til å få rettet feilaktige eller ufullstendige opplysninger som er registrert om deg
  • Rett til sletting: Du har i noen tilfeller rett til å få slettet opplysninger om deg før våre alminnelige slettefrister er oppfylt.
  • Rett til begrensning av behandling: Du har i noen tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis behandlingen begrenses har vi kun lov å lagre opplysningene, med mindre du samtykker eller det finnes et annet lovlig grunnlag som gjør at vi kan behandle opplysningene dine videre

Dersom du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter kan du kontakte oss (ref. punkt 1)Vi vil besvare henvendelsen så snart som mulig og senest innen 30 dager fra vi mottar henvendelsen din.

Om nødvendig vil vi be deg om å fremlegge legitimasjon eller annen informasjon som gjør at vi kan bekrefte identiteten din før vi kan oppfylle rettighetene dine.

7. Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert egnede tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine. Vi foretar periodiske gjennomganger av sikkerheten som sørger for at vi opprettholder et forsvarlig sikkerhetsnivå. Din tilkobling til nettsiden skal alltid være kryptert.

8. Klage

Dersom du ikke er fornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger eller mener at vi bryter personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan du går frem for å klage på Datatilsynet.no.

9. Endringer

Vi vil oppdatere denne personvernerklæringen etter behov. Du vil alltid finne siste versjon på våre nettsider.