Vårt arbeid

Alle barn, både jenter og gutter, trenger å løpe og leike med hverandre.

Fotball er en sport som de aller fleste barn kan være med på. Det er en sport som kan utvikle både hode og kropp – og bygger fellesskap og vennskap.

Underveis i våre prosjekter samarbeider foreningen tett med lokale myndigheter om både planlegging og utførelse. Vi er enige om at det er en oppgave å sikre jentene muligheter til å delta.

Banene er for masseidrett, ikke eliteidrett.

Tabqa

Tabqa, også kalt ath-Tawra og Al Tawrah, er en gammel by i et rikt jordbruksområde ved Eufrat elva. Tabqa ligger 55 kilometer vest for Raqqa og ligger 328 meter over havet. Byen har blitt en av de viktigste i Syria på grunn av den store dammen som ble bygd i sørenden av Assad-sjøen. Dammen har Syrias største vannkraftverk som ble ferdigstilt i 1973. Med dammen og vannkraftverket vokste byen til 240 000 innbyggere. Men under angrepene og okkupasjonen av byen av IS fra 2014 til 2017 sank antallet innbyggere til 85 000.

Etter frigjøringen fra IS anslås antallet innbyggere til opp under 80 000. Rundt Tabqa er det flere mindre landsbyer, så antallet som vil få glede av to kunstgressbaner vil bli over 100 000.

IS ødela alt som barn og ungdom kunne ha nytte av, som fotballbaner, idrettsanlegg og skoler. Over halvparten av Tabqa ble ødelagt under kampene for å frigjøre byen fra IS, og byen blir nå gjenoppbygd.

Vannkraftverket, det største i Syria, ble sabotert av IS da de ble tvunget ut av byen, og er kun delvis reparert da man fortsatt mangler deler på grunn av USAs blokade av Syria. Kun en av sju turbiner er i funksjon.

Flertallet av innbyggerne i Tabqa er arabere, men det bor også kurdere og flere andre folkeslag i byen. Dessuten er det flere tusen internt fordrevne fra andre steder i Syria.

Det er 18 000 barn mellom seks og atten i byen. Det finnes cirka 30 skoler men ikke alle er i bruk på grunn av ødeleggelsene.  Folket i byen sliter med mangel på velferdstilbud som fotballbaner og parker, for barn og ungdom.  Byen har ingen fotballbaner med kunstgress. Fotballen foregår på grus og jord. Da blir to baner for jenter og gutter en svært velkommen sak for byens barn.

Før krigen var Tabqa en turistby. Folk kom fra hele Syria. Byen ligger ved elva Eufrat og har fin natur. Tabqa regnes som et av de fredeligste områdene i hele Nord og Øst Syria, derfor har mange interne flyktninger valgt og bo i Tabqa

Qamishlo

Qamishlo er en by i den nordøstlige delen av Syria. Byen grenser til Tyrkia og hadde ca. 184 000 innbyggere i folketellingen i 2004. Det bor flest kurdere i byen, men også mange arabere og andre minoriteter som blant annet armenere og assyrere. Byen styres i dag av både det autonome selvstyret i nordøst-Syria (Rojava) og syriske sentralmyndigheter.

Byen er ikke ødelagt av krigen slik som Kobanê og Raqqa ble, men Qamishlo er allikevel sårbar grunnet grenselandet Tyrkia, som allerede har gått inn militært i et større område i det nordøstlige Syria. I tillegg er byen utsatt for terrorisme, sist gjennom selvmordsbombere i 2019. Borgerkrigen i Syria og den islamske stat har ført til at mange flyktninger har kommet til byen de senere årene.

Qamishlo blir av kurdere kalt for kjærlighetens by på grunn av byens mange kurdiske artister som synger om kjærlighet.

Se appellen fra Erling og Per:

Foto: Wikipedia
Foto: Britannica
Foro: Wikimapia

Raqqa

Raqqa var Islamsk stats såkalte hovedstad. Den ble like ødelagt som Kobanê under kampene for å frigjøre byen i 2017. Gjenoppbygginga av Raqqa går sin gang og byen har nå over 300 000 innbyggere, hvorav 50 000 er internt fordrevne flyktninger. Kobanê har et flertall av den etniske minoriteten kurdere, mens arabere utgjør flertallet i Raqqa.

Vi har inngikk en avtale med Raqqa i 2021 som er lik den vi hadde med Kobanê. Igjen ble det gitt bidrag fra mange ulike mennesker, organisasjoner, kommuner, fylker, fotballklubber og fagforeninger. Banene ble åpnet i 2022.

Kobanê

Når Kobanê ble frigjort fra den Islamske stats angrep i 2015 var mesteparten av byen ødelagt. Barna spilte likevel fotball, i gata og på grus.

Et lite bidrag fra Norge var å hjelpe til å finansiere to kunstgressbaner. Den opprinnelige tanken fra Per Ravn Omdal og Erling Folkvord i 2016, var å samle inn til én bane, men responsen fra idrettsklubber, fagforeninger, enkeltpersoner, kommuner og fylker var sterk og det ble nok penger til to baner.

De lokale myndighetene har ansvaret for at banene brukes etter formålet og ansvaret for vedlikeholdet. Vi får stadige meldinger om at barna setter stor pris på banene.