Vårt arbeid

Alle barn, både jenter og gutter, trenger å løpe og leike med hverandre.

Fotball er en sport som de aller fleste barn kan være med på. Det er en sport som kan utvikle både hode og kropp – og bygger fellesskap og vennskap.

Underveis i våre prosjekter samarbeider foreningen tett med lokale myndigheter om både planlegging og utførelse. Vi er enige om at det er en oppgave å sikre jentene muligheter til å delta.

Banene er for masseidrett, ikke eliteidrett.

Raqqa

Raqqa var Islamsk stats såkalte hovedstad. Den ble like ødelagt som Kobanê under kampene for å frigjøre byen i 2017. Gjenoppbygginga av Raqqa går sin gang og byen har nå over 300 000 innbyggere, hvorav 50 000 er internt fordrevne flyktninger. Kobanê har et flertall av den etniske minoriteten kurdere, mens arabere utgjør flertallet i Raqqa.

Vi har inngått en avtale med Raqqa som er lik den vi hadde med Kobanê og vi håper på å kunne bidra til at Raqqa får realisert minst en kunstgressbane i samarbeid med oss.

Kobanê

Når Kobanê ble frigjort fra den Islamske stats angrep i 2015 var mesteparten av byen ødelagt. Barna spilte likevel fotball, i gata og på grus.

Et lite bidrag fra Norge var å hjelpe til å finansiere to kunstgressbaner. Den opprinnelige tanken fra Per Ravn Omdal og Erling Folkvord i 2016, var å samle inn til én bane, men responsen fra idrettsklubber, fagforeninger, enkeltpersoner, kommuner og fylker var sterk og det ble nok penger til to baner.

De lokale myndighetene har ansvaret for at banene brukes etter formålet og ansvaret for vedlikeholdet. Vi får stadige meldinger om at barna setter stor pris på banene.