Raqqa

Raqqa var Islamsk stats såkalte hovedstad. Den ble like ødelagt som Kobanê under kampene for å frigjøre byen i 2017. Gjenoppbygginga av Raqqa går sin gang og byen har nå over 300 000 innbyggere, hvorav 50 000 er internt fordrevne flyktninger. Kobanê har et flertall av den etniske minoriteten kurdere, mens arabere utgjør flertallet i Raqqa.

Vi har inngått en avtale med Raqqa som er lik den vi hadde med Kobanê og vi håper på å kunne bidra til at Raqqa får realisert en kunstgressbane i samarbeid med oss.

Her skal kunstgressbanen ligge!

Fakta om Raqqa

Raqqa er en gammel by som en gang i tida var en av de største i området. Den er strategisk plassert mellom storbyene Bagdad og Damaskus. Gjennom byen renner elva Eufrat. Raqqa er nær flere oljefelt og er omgitt av jordbruksbygder.

Byens museum ble sterkt skada og rana under tida til Den islamske stat. Den er nå gjenoppbygd og myndighetene jobber med å gjenskape det som er mulig og finne av bortførte gjenstander.

Den gamle brua over elva er reparert og det meste av infrastrukturen er i funksjon, men en god del gjenstår.

Galleri

Raqqas krigsskadde museum før rehabilitering
Det ble omfattende skader i 2017 under kampen mot Islamsk stat.
Fra gjenoppbyggingen i 2018
Raqqa er flere tusen år gammel. Her er ruiner fra dens storhetstid
Elva Eufrat renner gjennom Raqqa.