Kobanê

Når Kobanê ble frigjort fra den Islamske stats angrep i 2015 var mesteparten av byen ødelagt. Barna spilte likevel fotball, i gata og på grus.

Et lite bidrag fra Norge var å hjelpe til å finansiere to kunstgressbaner. Den opprinnelige tanken fra Per Ravn Omdal og Erling Folkvord i 2016, var å samle inn til én bane, men responsen fra idrettsklubber, fagforeninger, enkeltpersoner, kommuner og fylker var sterk og det ble nok penger til to baner.

De lokale myndighetene har ansvaret for at banene brukes etter formålet og ansvaret for vedlikeholdet. Vi får stadige meldinger om at barna setter stor pris på banene.

Fra åpningsseremonien i Kobanê den 24.09.2019

Fakta om Kobanê

Kobanê ligger inntil den tyrkiske grensa helt nord i Syria. Langt over nitti prosent av befolkningen er kurdere som kalle sin by Kobanê, men det offisielle navnet på byen er Ayn al-Arab, da det ikke er lov å ha kurdiske navn på offisielle steder, kun arabiske.

Kobanê by ble til under kolonitida når det ble bygd en jernbane rundt 1900. Kobanê er en by på størrelse med Bodø med rundt 50 000 innbyggere. Kobanê har lite industri og er mest et administrativt sentrum for området og et senter for jordbruket. I 2019 ble områder nær Kobanê okkupert av Tyrkia, men byen er under kontroll av lokale myndigheter i samarbeid med sentrale myndigheter og Russland. Etter frigjøringen fra Den islamske stat, har Kobanê blitt gjenoppbygget.

I områder nær Kobanê finnes det flyktningeleire for internt fordrevne. Myndighetene i Kobanê hjelper til å drive disse. Det har vært fredelig i Kobanê by siden frigjøringen fra Den islamske stat i januar 2016.

Galleri

Lastebilene med kunstgresset og granulatet
Banen forberedes
Gjerde bygges
Gjerde bygges
Kunstgresset er på plass
Glade brukere
Lokal kamp
Kunstgresset er lagt
Norge Kobanê vennskapsbane
Fra åpningen av banen i 2019
Fint med lys på kvelden!