Bærum gir én krone per innbygger = 130 000!

Mandag 6. Februar møtte Per Ravn Omdal og Bente Knagenhjelm, styremedlemmer i
foreninga, ordfører Lisbeth Hammer Krog og utvalgsleder for MIK (utvalg for miljø, idrett og
kultur) Dag Egil Strømme, i Rådhuset i Sandvika.
Formål med møtet: Informere om, og om mulig oppnå støtte til, foreninga’s innsats i nord-øst
Syria. Krog og Strømme hadde på forhånd fått grundig og oppdatert informasjon om prosjektet.
Det ble et svært engasjert og spennende møte, hvor Omdal og Knagenhjelm opplevet et genuint
engasjement og en solid interesse for prosjektet. Ordfører Krog ga utrykk for at Bærum virkelig
ønsker å vise internasjonal solidaritet, det samme gjorde Strømme.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog. Foto: Elen Garm Studio.


Så kom følgende glade beskjed:
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur (MIK) hadde møte den 08.06.2023. Vedtak 072/23 sier:
«Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur vedtar å støtte Foreningen Fotballbaner for jenter og gutter i
Kobane, Raqqa, Qamishlo og Tabqa (Syria) med kr 130.000,- med følgende begrunnelse :
«Kommunedirektøren har vurdert foreningens formål og virksomhet og mener at det kan være et
godt formål for Bærum kommune å støtte. Flere kommuner, organisasjoner og foreninger har valgt å
gjøre det samme. For eksempel har Oslo kommune og Nordre Follo kommune valgt å støtte
foreningen med et beløp tilsvarende 1 krone pr innbygger. Kommunedirektøren mener at et
tilsvarende bidrag vil kunne være passende for Bærum kommune. Kommunedirektøren anbefaler
derfor at utvalget for miljø, idrett og kultur vurderer å bevilge et beløp tilsvarende kr 130.000,-.
Behandlingen i møtet 08.06.2023; Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur (MIK) endte slik:
Vedtak: Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur vedtar å støtte Foreningen Fotballbaner for jenter og
gutter i Kobane, Raqqa, Qamishlo og Tabqa (Syria) med kr 130.000,- .

Tusen takk til Bærum kommune!

Del denne saken