NFF Finnmark gir 10 000 kroner!

Per Ravn Omdal har igjen vært på besøk i Finnmark, nærmere bestemt i Vardø, Vadsø og Mehamn i forbindelse med prosjektet “Lys mellom husan” som drives på fjerde året i regi av Finnmark Fotballkrets.

Prosjektet omfatter alle Finnmarks kommuner og  har som mål å fremme  rekruttering og vekst blant barn og unge i fotballen. Vardø kan feks vise til kraftig oppsving i aktiviteten de siste årene.

Omdal understreket i sine foredrag fotballens viktige rolle som samfunnsbygger ved å engasjere familier, jenter og gutter i aktivitet og sosiale aktiviteter,  Vennskap skapes i lek om lærkula .

Omdal må ha gjort inntrykk – også når han snakket om solidaritetsprosjektet med barna i Tabqa.  Mange enkeltpersoner i Finnmark har blitt støttespillere for bygging av to nye fotballbaner for jenter og gutter der..  

Den driftige Roger Finnjord og Fotballkretsen  donerte 10.000 kroner i støtte på konto nummer 1503.82.85391

Del denne saken