Støtt barnefotballen i Tabqa!

Over halvparten av Tabqa ble ødelagt under kampene for å frigjøre byen fra IS, og byen blir nå gjenoppbygd. Vannkraftverket, det største i Syria, ble sabotert av IS da de ble tvunget ut av byen, og er kun delvis reparert. Flertallet av innbyggerne i Tabqa er arabere, men det bor også kurdere og flere andre folkeslag i byen. Dessuten er det flere tusen internt fordrevne fra andre steder i Syria.

Det er 18 000 barn mellom seks og atten i byen. Det finnes cirka 30 skoler men ikke alle er i bruk på grunn av ødeleggelsene.  Folket i byen sliter med mangel på velferdstilbud som fotballbaner og parker, for barn og ungdom.  Byen har ingen fotballbaner med kunstgress. Fotballen foregår på grus og jord. Da blir to kunstgressbaner for jenter og gutter svært velkomne for byens barn.

Tidligere prosjekter

Foto: Britannica

Qamishlo

Qamishlo er Den by i den nordøstlige delen av Syria. Byen grenser til Tyrkia og hadde ca. 184 000 innbyggere i folketellingen i 2004. Det bor flest kurdere i byen, men også mange arabere og andre minoriteter som blant annet armenere og assyrere. Byen styres i dag av både det autonome selvstyret i nordøst-Syria (Rojava) og syriske sentralmyndigheter.

En glad gutt i Raqqa

Raqqa

Raqqa var Islamsk stats såkalte hovedstad. Den ble like ødelagt som Kobanê under kampene for å frigjøre byen i 2017. Gjenoppbygginga av Raqqa går sin gang og byen har nå over 300 000 innbyggere, hvorav 50 000 er internt fordrevne flyktninger. Kobanê har et flertall av den etniske minoriteten kurdere, mens arabere utgjør flertallet i Raqqa.

Kobanê

Når Kobanê ble frigjort fra den Islamske stats angrep i 2015 var mesteparten av byen ødelagt. Barna spilte likevel fotball, i gata og på grus. Et lite bidrag fra Norge var å hjelpe til å finansiere to kunstgressbaner. Den opprinnelige tanken fra Per Ravn Omdal og Erling Folkvord i 2016, var å samle inn til én bane, men responsen fra idrettsklubber, fagforeninger, enkeltpersoner, kommuner og fylker var sterk og det ble nok penger til to baner.

Om oss

Foreningen fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê, Raqqa, Quamishlo og Tabqa ble opprettet i 2016 etter initiativ fra Per Ravn Omdal og Erling Folkvord.

Tre anlegg med to fotballbaner med kunstgress ble åpnet i 2019, 2022 og 2023 — hver av dem kostet rundt 1 million kroner.

Nå fortsetter vi aksjonen med det fjerde anlegget — vi skal hjelpe barna i Tabqa ved å bygge to kunstgressbaner der de bor og går på skole.

Fotballen kan ikke viske ut krigsminnene som preger barna i Syria, men aktiv lek og utfoldelse på en «ekte» fotballbane kan gi dem nye og positive perspektiver i livet.

Du kan hjelpe krigsherjede barn i Syria til å få et bedre liv.

Siste nytt

Bane 1 i Qamishlo feirer åpning med jentefotball

Vi har fått tilsendt bilder fra åpningsdagen til bane i i Qamishlo. Her er det mang jenter som har det gøy!

Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo avd.028

Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo støtter igjen!

Kjære Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo, tusen takk for nok en bevilgning til barnefotballen i Nord og Øst Syria. Disse 5 000 kronene vil gå til barna i Tabqa som ikke har annet enn jordbaner å leke på. Når vi ser de flotte banene som når er ferdige i Kobane, Raqqa og Qamishlo, så veit […]

Fagforbundet Avd 8. Teknisk Fagforening, Trondheim støtter

Tusen takk til Fagforbundet Avd 8. Teknisk Fagforening, Trondheim som bevilger 2 000 kroner til barna i Tabqa. Disse pengene kommer godt med på vei mot å nå vår målsetting om å samle inn over en million for å dekke kunstgress, lim, granulat, målbur. gjerder. lys osv til to fullgode baner på 30 ganger 50 […]

Nå er bane to i Qamishlo nesten ferdig!

Vi har mottatt dette bildet fra Qamishlo. Gjett om barna gleder seg. Kartet viser hvor de to vennskapsbanene ligger.

Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo bevilger

Tusen takk til Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo, som har bevilget 5000 kroner. Barna i Tabqa vil ha stor glede av deres innsats!

Gi din støtte

Informer oss gjerne om din e-postadresse når du bidrar. Da vil du motta vårt nyhetsbrev.
Bidrag på til sammen 300 kroner gir rett til medlemskap.

Vipps

74665

Kontonummer

1503.82.85391

Bli fast giver

Gi et fast månedlig beløp til vår konto 1503.82.85391

Tid for tall

0

Kroner er gitt siden 1. september 2023 da den nye innsamlingen til barna i Tabqa startet. Totalt er det gitt 4 098 390,- siden foreningens oppstart i 2016. Jenter og gutter i Raqqa, Kobanê og Qamishlo får spille fotball takket være deg som bidrar!

0

Seks fotballbaner er allerede skapt. Nå trenger vi din hjelp til å lage flere.

0

Hele 99,4% av bidragene går uavkortet til prosjektet direkte. Våre utgifter er kun bankgebyrer.

Nyhetsbrev

Ikke gå glipp av siste nytt! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å følge prosjektet.