Vellykket årsmøte

Årsmøtet ble avholdt 8. oktober 2019.

Per Ravn Omdal, Erling Folkvord og Odd Bjercke ble gjenvalgt. Styret ble dessuten utvidet med Nazdir Cyrine Assad og Johan Petter Andresen.

Årsmøtet konstaterte med stor glede at ikke bare en men to fotballbaner er ferdigstilte i Kobane.

Årsmøtet godkjente beretning og revidert regnskap som viser at foreningen så å si ikke har utgifter og at innsamlingen har vært svært vellykket.

Handarin Batte var til stede under åpningsseremonien i Kobane og informerte årsmøtet. Hun overbrakte også en plakett fra Kobane.

Per Ravn Omdal takket Handarin for stor innsats og overrakte en gave i den forbindelsen.

Årsmøtet drøftet også den utrygge situasjonen i området.

Del denne saken