Jentefotball i Kobanê

Til dere fra jentene i Kobanê.

Både spillere og trenere i videoen uttrykker sin takknemlighet overfor alle dere bidragsytere for denne muligheten.

I videoen sies det at flere jenter som tidligere ikke har spilt fotball nå har begynt å spille fotball og ta i bruk fotballbanene. I tillegg er det jenter fra andre byer rundt Kobanê som ønsker å komme dit for å spille fotball.
Videre i videoen gis det uttrykk for at det ikke er lett for alle jenter som ønsker å spille fotball å få muligheten, dette pga kulturelle aspekter ved det å være jente og sport.

Trenerne nevner også at det vil ta tid å få flere jenter til å bli med, men at de er sikre på at det etterhvert vil bli enda flere jenter som vil ta i bruk fotballbanene når foreldrene ser at det er andre jenter som spiller.

Del denne saken