Til minne om Erling Folkvord

Foreningen for fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê, Raqqa, Qamishlo og Tabqa har med sorg mottatt budskapet om Erling Folkvords plutselige bortgang.
Vi har mistet et enestående medmenneske og en trofast venn, alltid parat for de rundt seg og for saken.  Hans lune og godslige humor og optimisme overvant de mest negative strømninger.
Erlings engasjement mot korrupsjon og maktmisbruk er legendarisk, hans solidaritet med vanskeligstilte og underpriviligerte likeså.  Et uselvisk og brennende engasjement lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt.  Kurderne sto sentralt i bøker, artikler, agitasjon og bistand.
Erling tok initiativet til stiftelsen av vår forening sammen med Per Ravn Omdal i 2016.  I tre byer er det bygget seks fotballbaner for gutter og jenter, to i hver by.
Nå står Tabqa for tur med målet om to nye kunstgressbaner.

Erling, du har vært en sentral pådriver og motivator i dette arbeidet, for oss i styret og alle våre medhjelpere.  Vi har allerede mottatt utallige hilsener og kondolanser fra myndigheter og enkeltpersoner i Kobanê, Raqqa og Qamislo i forbindelse med din bortgang. Ditt entusiastiske nærvær vil bli dypt savnet der som her.

Barna  trenger møteplasser for positiv aktivitet og samvær.
I din gode ånd skal vi fullføre prosjektet i Tabqa.

STYRET
Per Ravn Omdal, Nazdar Assad, Bente Knagenhjelm,
Johan Petter Andresen

Foreningen  Fotballbaner for jenter og gutter i Kobane, Raqqa, Qamislo og Tabqa

Trykk her for omtale i Klassekampen

Del denne saken