Omtale av Erling Folkvord i Klassekampen

En evig vaktbikkje

Erling Folkvord (1949–2024) slo gjennom som korrupsjonsjeger og vaktbikkje i oslopolitikken. Til det siste jobbet han for solidaritet med kurderne.

Av Pål Hellesnes

Fra Levanger til Oslo: Erling Folkvord fotografert hjemme på Ensjø i Oslo i 2021. I går døde han 74 år gammel.

FRA LEVANGER TIL OSLO: ERLING FOLKVORD FOTOGRAFERT HJEMME PÅ ENSJØ I OSLO I 2021. I GÅR DØDE HAN 74 ÅR GAMMEL.

Erling Folkvord – tidligere bystyrepolitiker for Rødt-forløperen Rød Valgallianse og RVs eneste stortingsrepresentant gjennom tidene – døde i går. Han var på reise i Stockholm i forbindelse med et bokprosjekt om Kurdistan og Palestina.

Torstein Dahle, tidligere leder av RV og Rødts første valgte leder, husker Folkvord som en god venn.
– Som menneske var han veldig omsorgsfull. I motsetning til hva mange tror, hadde han lun humor og var en veldig romslig fyr, sier Dahle.

Korrupsjonsjeger

Folkvord ble født i Levanger og utdannet seg ved sosialskolen i Trondheim, men jobbet i en mannsalder i rusomsorgen i Oslo kommune, der han også en tid var fagforeningsleder.
Folkvord var medlem av AKP fram til partiet gikk inn i Rødt i 2007 og var nestleder der fra 1990 til 1997. Politisk gjorde han seg bemerket som en profilert bystyrepolitiker for RV i Oslo, der han satt fra 1984 til 1995. Han jobbet mye med å avsløre korrupsjon og fikk etter hvert en stor stjerne langt utafor partiets rekker i politikken.
Han ga ut fire bøker om antikorrupsjonsarbeidet i Oslo 1987 og 1993. Det arbeidet var også en av grunnene til at han ble valgt inn på Stortinget i 1993, som RVs eneste representant.

– Han jobbet veldig allsidig på Stortinget, minnes Jørn Magdahl, som var leder av RV fra 1995 til 1997.
– Vi hadde bare én på Stortinget, men han hadde kontakt med folkebevegelser over hele landet, så han ble mer enn en oslopolitiker.

Mot overvåking

Erling Folkvord satt på Stortinget da Lund-kommisjonen la fram sin rapport i 1996. Rapporten dokumenterte omfattende ulovlig politisk overvåking av ulike venstreradikale organisasjoner. Magdahl og Folkvord stilte på framleggingen med T-skjorter der det sto «Jeg vil se mappa mi». Folkvord fortsatte å engasjere seg mot ulovlig overvåking også seinere og var i en periode leder for Organisasjonen mot politisk overvåking.
Magdahl mener det maktkritiske perspektivet er noe av det viktigste som står igjen etter Folkvord.
– Vår bevegelse må være maktkritisk. Vi må ikke falle inn i folden, men tørre å si fra om det som er feil. Generasjonen etterpå har gitt oss flere bein å stå på, ikke bare vaktbikkjerolla, men den funksjonen er fortsatt viktig, sier han.
Folkvord var som stortingsrepresentant opptatt av ikke å bli en del av systemet, og hans egen bok om erfaringene som representant fikk navnet «Livet bak murene».

Solidaritetsarbeid

Erling Folkvord hadde hele livet et stort internasjonalt engasjement og var tidlig ute med å engasjere seg i kurdernes sak. Torstein Dahle framhever Folkvords evne til å analysere menneskers vanskeligheter og sette det inn i en sammenheng som hevet det opp til politiske spørsmål.

– Jeg var alltid imponert over bredden i hans engasjement, alt fra fortvilte enkeltmenneskers skjebne til store internasjonale spørsmål. De siste årene var han også sterkt engasjert i palestinernes sak, sier han.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen skriver i en uttalelse at nyheten om Folkvords død var et trist budskap.
«Erling var engasjert i Rødt, og selv om han ikke alltid var enig i de valgene Rødt tok, deltok han aktivt og har gjort en viktig jobb som har hatt betydning både for Rødt, Oslo og Norge. Det vil jeg på vegne av hele bevegelsen Rødt takke Erling for», skriver hun.

Erling Folkvord
Politiker, sosionom og forfatter, født 1949, død 2024.
Representant for RV i Oslo bystyre 1983-94. Stortingsrepresentant for RV 1993-97. Bystyrerepresentant for RV 1999-2007, og for Rødt 2007-2011.

Del denne saken