Steinar Lægreid støtter

Steinar Lægreid, tidligere Mållagsleiar og kultursjef støtter prosjektet og uttaler:

I ei verd full  av uro og krig gir eit aktivitetsprosjekt  med fotball håp. Håp for oss her heime som sit i sofaen utan å kunna gjera noko. Håp for aktivitet til born med ein vanskeleg kvardag. Dette er eit prosjekt som treng all  støtte det kan få. Eit prosjekt som gir litt håp både til deg og meg.

Steinar Lægreid
Del denne saken