Seremoni i forbindelse med utdeling av Sankt Olavs Orden.

Mange var til stede da Per Ravn Omdal ble utnevnt til Ridder av 1. klasse i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, Mange flotte taler ble holdt om den viktige rollen han har spilt for å fremme breddeidretten og kvinnefotballen. Også foreningen holdt tale og takket for hans store innsats.

Del denne saken