Norges største fagforbund støtter

Fagforbundets ledelse ga støtte til Kobane og nå følger de opp og gir støtte til Raqqa. De skriver:

” Fagforbundets forbundsstyres arbeidsutvalg behandlet søknaden i møte 9. desember 2021 og fattet følgende vedtak:
Fagforbundet bevilger kr. 10 000,- til bygging av fotballbane for jenter og gutter i Kobanê og Raqqa.
Bevilgningen vil bli overført deres konto.
Vi sender de beste ønsker for dette viktige arbeidet.”

Tusen takk til Fagforbundet som stiller opp igjen.

Forbundsleder Mette Nord
Del denne saken