Leder av LO i Trondheim, John-Peder Denstad oppfordrer til å støtte innsamlingen

Dette er et meget godt initiativ for å gi jenter og gutter i Kobanê gode opplevelser i en vanskelig tid. Til tross for store menneskelige og materielle tap som følge av krigen i Syria, har befolkningen i Kobanê i den kurdiske Rojavaprovinsen likevel klart å bygge opp demokratiske arenaer i et sivilsamfunn. I disse områdene er det særlig viktig at barn og unge jenter og gutter får mulighet til å utfolde seg i fellesskap, lek og glede. Fotball fremmer samhold og fellesskap

John-Peder Denstad

Det er lett å støtte. Kontonummeret er: 9001.26.30157

Del denne saken