Knut Korseth støtter innsammlingen

Den tidligere ordføreren i Lillehammer og fylkesmann for Oppland skriver:

Da jeg fikk kunnskap om tiltaket som Per R. Omdal sammen med Erling Folkvord og Monika Gulmoen vil sette i gang for barna i den syriske byen Kobanê, slo det meg at dette tiltaket måtte være i tråd med Stortingets forutsetninger om også å hjelpe utsatte personer der de bor.

Æresmedlemmene i Norges Idrettsforbund har som gruppe sluttet opp om tiltaket og uttrykker at gjennom dette tiltaket gis det mulighet til en solidarisk håndstrekning til dem som trenger det.

Knut Korseth

Del denne saken