Jan Hellerud, æresmedlem i Vålerenga idrettsforening bidrar og vurderer mer.

Jeg støtter aksjon for Kobane fordi jeg ser at jeg her kan bidra til en god sak med et så enkelt og lettfattelig formål at selv jeg begrIper hva som skjer. Ikke minst det forhold at ledelse og administrasjon holdes på et enkelt og oversiktlig nivå, gjør at jeg har full tillit til prosjektets oppbygging. Etter hvert som rapportene og resultatene kommer, ser jeg ikke bort ifra at jeg vil bidra i et regelmessig støtteopplegg for å bidra til at prosjektet kan få en sunn økonomi og skape trygghet for dem det gjelder.

Jan Hellerud

Vi takker for støtten og oppfordrer deg til også å støtte. Send et bidrag til 9001.26.30157

Del denne saken