Kategori Ukategorisert

Oslo Sporveiers Arbeiderforening støtter.

Tusen takk til Oslo Sporveiers Arbeiderforening som støtter barnefotballen for jenter og gutter i Qamishlo med 3000 kroner. Fint å tenke på neste gang man tar trikk eller buss i Oslo.

Oslo gir 1 kroner per innbygger!

Oslo gjør at innsamlingen gjør et kjempehopp med en bevilgning på en krone per innbygger! Vårt Oslo skriver: Når bystyret denne uken vedtar Oslo-budsjettet 2023, er det én budsjettpost som har flydd under radaren for de fleste. Da vedtas det…

Seremoni i forbindelse med utdeling av Sankt Olavs Orden.

Mange var til stede da Per Ravn Omdal ble utnevnt til Ridder av 1. klasse i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, Mange flotte taler ble holdt om den viktige rollen han har spilt for å fremme breddeidretten og kvinnefotballen.…