Barna i Kobanê trenger faste givere

Kjære Kobanê-venn.

Tusen takk for ditt bidrag til vårt prosjekt som skal gi fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê.

Vi har nå passert 900.000 og skal om ikke så lenge sette i gang å bygge to mindre fotballbaner med kunstgress tett opp til skoler som ligger sentralt i Kobanê. Gjenreisingen av byen er bra i gang med boliger, skoler og fotballbanene våre vil være sentrale i en gravis normalisering av barnas liv.

Vi er jevnlig i kontakt med Idrettsetaten i byen, entusiasmen er stor og barne gleder seg! Det blir to kunstgressbaner av så god kvalitet vi kan få til, med målbur, baller, drakter og vedlikeholdsutstyr.

Vi understreker igjen at alle de pengene som kommer inn, går uavkortet til prosjektet. Dugnadsinnsats gjør at foreningen ikke har administrasjonsutgifter.

Noen av dere har meldt dere som faste givere hver måned, og vi trenger midler i måneder og år fremover til utstyr for barne og vedlikehold av banene.

Vi ønsker deg velkommen som fast bidragsyter, og du bestemmer selv størrelsen på beløpet. Legg inn et fast bidra i nettbanken din til:

Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê – Konto 9001 26 30157.

Følg med på våre nyhetsbrev og vår hjemmeside og oppdater deg på fremdrift i prosjektet. Ta kontakt med oss hvis du vil ha flere opplysninger.

Vennlig hilsen
Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê.

Per Ravn Omdal, Leder
Erling Folkvord, Nestleder
Monika Gulmoen, Økonomiansvarlig

Del denne saken