Stikkord Fagforbundet

Fagforbundet Vik

Tusen takk for tusen kroner fra Fagforbundet Vik i Sogn, avdeling 549.

Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo støtter

Tusen takk til Fagforbundets avdeling for barn og oppvekst i Oslo. Bevilgningen på 10 000 kroner varmer. Dere som har ansvaret for den oppvoksende slekt forstår sikkert bedre enn de fleste hvor viktig lek er for alle barn.

Fagforbundet Teater og Scene – årsmøtet bevilger 10 000

I dag fikk vi følgende hyggelige melding: “Årsmøtet til Fagforbundet Teater og Scene vedtok å bevilge 10 000 kr til fotballbaner til jenter og gutter i Raqqa. Takk for det viktige arbeidet dere gjør for å skape en framtid for barna…

Norges største fagforbund støtter

Fagforbundets ledelse ga støtte til Kobane og nå følger de opp og gir støtte til Raqqa. De skriver: ” Fagforbundets forbundsstyres arbeidsutvalg behandlet søknaden i møte 9. desember 2021 og fattet følgende vedtak:Fagforbundet bevilger kr. 10 000,- til bygging av…